Innovatie vraagt om teamprestatie

Succesvol innoveren vraagt om teamwerk

 

Maak van jullie innovatieagenda teamwerk en vernieuw jullie teamwerk mee. Volg onze training.

"Veel ondernemers en managers worden enthousiast van technologie, toekomstvoorspellingen en gadgets. Dat mag. Maar het onderzoek is duidelijk: stop er niet meer dan ¼ van je innovatieaandacht, tijd en geld in. Reserveer ¾ voor het ontwikkelen van jezelf en je collega's. Innovatie is mensenwerk." Ben Tiggelaar in NRC Handelsblad 10/11/2018

 

Het bestaat nog steeds, die ene persoon met dat unieke eureka-moment. Maar verder is succesvol innoveren, zoals tegenwoordig welhaast elke prestatie van formaat, een teamprestatie. Wat voor jullie innovatie is, hangt natuurlijk af van jullie business, maar ook van jullie doelen, de uitdagingen in jullie interne bedrijfsvoering, jullie identiteit en waarden. Een paar voorbeelden: 

 • Techniek. Uit onderzoek van het Erasmus Centre for Business Innovation blijkt dat het succes van hi tech-innovaties voor maar 25 procent uit de techniek zelf komt. En het overgrote deel uit gelijktijdige investeringen in mensen, in skills, een goede organisatie en teamwerk. Hoe ligt die verhouding bij jullie? En hoe is jullie ROI?
 • Duurzaamheid. In 2025 is zo'n driekwart van alle werkenden millennial. Bij uitstek zij zijn gegaan met onze planeet en leefomgeving. Logisch dat ze in hun werk 'iets' aan duurzaamheid en innoveren willen doen.  Veel organisaties hebben goede voornemens of zelfs al concrete plannen. Maar hoe zetten we die om in gezamenlijke acties? Welke gedragsverandering moeten jij en jouw collega's ondergaan om vooraan te staan in duurzaam werken en innoveren. Welke mogelijkheden zijn er in jullie teamwerk om die gedragsverandering te stimuleren?
 • Talentontwikkeling. Jullie bedrijf geeft vanuit duurzaam innoveren graag ruim baan geven aan ieders capaciteiten en creatieve inbreng. Wil teamleden actiever betrekken bij belangrijke beslissingen, hen meer laten experimenteren en zo zorgen voor een gezonder werkklimaat. Maar hoe geef je elkaar daarvoor binnen jullie team ook daadwerkelijk de kans. Wat zijn specifiek bij jullie jullie mogelijkheden, wat zijn de voorwaarden?

Kortom, voor succesvol innoveren is goed teamwerk ten minste een belangrijke aanjager, soms een belangrijke randvoorwaarde en - steeds vaker - het échte kernthema.

 banner2c

Innoveren: dat doen wij samen

Zoals elke medewerker, elk teamlid het zijne bijdraagt aan het bedrijf en de manier waarop jullie tot dusver omgaan met verbeteren en vernieuwen, is het belangrijk om ook elk teamlid vanaf het begin te betrekken bij jullie innovatieagenda, bij het waarom, het hoe en wat. Ieder bedrijf en ieder team is anders, daarom start een werksessie met het bepalen van jullie motieven voor verandering.

Echt alles uit jullie innovatieagenda halen wat erin zit vraagt om een actieve medewerking van iedereen. Bovendien: sommige mensen zijn heel slim in het bedenken van innovatieve concepten en anderen in het bedenken en slim organiseren van concrete acties. Dus leggen we tijdens onze werksessie een route af die veel ruimte biedt aan ieders talenten en inbreng.

In die route staan de volgende vragen centraal:

 • Wat is onze innovatieagenda en waarom?
 • Welke gevolgen heeft onze innovatieagenda voor ons teamwerk?
 • Hoe kunnen we teamwerk gebruiken om onze innovatiekracht te versterken?
 • Hoe kunnen we daaraan werken, welke knoppen en hendels hebben we om in ons teamwerk aan onze innovatieagenda te werken?
 • Met welke acties - specifiek in onze organisatie en voor ons team - bedienen we die knoppen optimaal?

Een bedrijf dat bijvoorbeeld 'zegt' innovatief te zijn en dat continue wil verbeteren en vernieuwen, kan dat bijvoorbeeld in de praktijk brengen door de samenwerking dwars door het bedrijf te vergemakkelijken en door mensen ervoor te erkennen en belonen dat ze lef tonen.

Om jullie ambities voor innoveren en teamwerk in kaart te brengen en vloeiend om te zetten naar acties, gebruiken we verschillende werkvormen en werkmaterialen w.o. de 'Cultural Transformation Tools' van Barrett Values Centre en pakken we door met elementen uit ons AmbitionLab, Teamwerk & teamrollen.

Deze werkwijzen hebben hun meerwaarde in de praktijk ruimschoots bewezen,

Met de uitkomsten creëren we samen met jullie schakels en zichtlijnen tussen het waarom, hoe en wat, die op hun beurt zorgen voor een gedeelde focus, doelgerichtheid en meet flexibiliteit in acties.

Hoe verloopt een werksessie?

 • Deelnemers: 3 tot 10, tenzij anders afgesproken

 • Een krachtig voorgesprek

 • Werksessies van 2 tot 3 dagdelen waarin de volgende punten aan bod komen: inventarisatie en analyse, oplossingsroute en kernelementen, de meetlat voor succes en kansrijke acties

 • 5 werkdagen na afloop ontvangen jullie van ons een verslag met de kernpunten uit de werksessies

 • Nabespreking (desgewenst)

Kosten

Je volgt deze werksessie met 3 tot 10 collega's. De kosten zijn € 1.950,- tot 6 personen met een maximale hoogte van € 2.450,- voor 10 personen voor 2 dagdelen en € 2.550,- tot 6 personen en met een maximum van € 2.950,- voor 10 personen voor 3 dagdelen.

Alle bedragen zijn exclusief btw en eventuele kosten voor de accommodatie. Als CRKBO geaccrediteerde opleiders kunnen wij deze training ook btw-vrij aanbieden.

 

Jullie kunnen de training in-company volgen, op de locatie van jullie voorkeur of bij ons in Gebouw 88 in Tilburg. In een voorgesprek brengen we jullie wensen in kaart.

 

Meld je aan