Investors in People

Investeren in de ontwikkeling van mensen is investeren in de groei van de organisatie.

Investors in People is ontwikkeld binnen het Verenigd Koninkrijk en wordt wereldwijd  toegepast en gepromoot. Hier ten lande gebeurt dat door Investors in People Nederland. 
Investeren in Mensen is als ‘Investors in People NL Business partner’ al meer dan vijftien jaar een vaste samenwerkingspartner van Investors in People Nederland. 

Hoe wij Investors in People inzetten

De adviseurs van Investeren in Mensen gebruiken de filosofie en onderdelen van de aanpak van Investors in People om duidelijk te krijgen welke verandering een organisatie nodig heeft om een verbetering te realiseren. De leiding en medewerkers van een organisatie kijken met de specifieke ‘Investors in People bril’ samen naar de dagelijkse werkpraktijk om boven tafel te krijgen op welke punten de organisatie verbetering behoeft. Waardoor meteen duidelijk is waaróm een verandering gewenst of zelfs broodnodig is. In dezelfde gezamenlijkheid bepalen teams welke bijdrage zij gaan leveren om resultaat te boeken. Welke individuele inspanningen daar van alle leden van het team voor nodig zijn. En welke ondersteuning nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar bijdrage daadwerkelijk kán leveren.

Wij snijden de manier waarop wij de Investors in People-aanpak gebruiken toe op uw vraagstelling en combineren die (modulair) met andere aanpakken, zoals Inspireren (Barrett) en Samenwerken (Belbin).

Uw werk met ons kan ook fungeren als een eerste kennismaking met de Investors in People-aanpak, wanneer u overweegt om met Investors in People Nederland een traject in te gaan dat leidt tot formele erkenning als ‘Investor in People’.

Motiverend

Die verbinding tussen wat de organisatie wil bereiken en wat mensen daar individueel aan kunnen bijdragen, is de beste motivator die er is. Investors in People is succesvol omdat die de ontwikkeling van mensen stimuleert, concrete handvatten biedt om persoonlijke groei te realiseren en ervoor zorgt dat de organisatie ieders talenten ten volle benut. Het helpt organisaties om effectieve communicatie, leren en ontwikkelen, effectief leidinggeven en efficiënt plannen te integreren tot één verbeteraanpak. 

De praktijk laat vanzelf het resultaat zien: een succesvolle organisatie met betrokken en beter inzetbare mensen die effectief met elkaar samenwerken en meer plezier hebben in hun werk.

Op de website van Investors in People Nederland leest u hoe de verbetermethode van Investors in People mensen én organisaties beter maakt en over de mogelijkheden tot formele erkenning als ‘Investor in People’.