BETERE ORGANISATIECULTUUR VANUIT GEDEELDE WAARDEN

Betere organisatiecultuur vanuit gedeelde waarden

 

Ga voor een kickstart in het bepalen van jullie huidige en gewenste cultuur en organisatiewaarden en de vertaling daarvan naar het waarom, hoe en wat van jullie samenwerken.

 

In veel organisaties is 'de cultuur' vroeg of laat een probleem of een blijvend onvervulde belofte:

 • De huidige cultuur - de manier waarop we hier gewend zijn om de dingen te doen - sluit niet meer aan bij wat onze omgeving en onze klanten van ons verwachten. De cultuur die we vroeger zo koesterden, zet ons nu op achterstand.
 • In- en extern wordt de draak gestoken met ons nieuwe bedrijfsmotto want dat blijkt in de praktijk niet erg geloofwaardig. Ik herken mezelf daar ook niet in.
 • De communicatie tussen afdelingen en teams verloopt bij ons stroef. Iedereen werkt vanuit zijn eigen bubble en probeert zijn gedragsregels en verwachtingen op te leggen aan anderen.
 • Het werk dat we hier doen is belangrijk en zinvol. Toch gaan nieuwe medewerkers vaak al snel weer weg omdat onze cultuur ze niet aanspreekt. Maar ja, die zit bij ons in de muren.

De organisatiecultuur: dat zijn en doen wij en ik

Wat mensen belangrijk vinden in hun leven, hun persoonlijke waarden, zoals loyaliteit, vriendschap, zekerheid, of juist steeds iets nieuws doen of 'een verschil willen maken', nemen ze ook mee naar hun werk. Elke organisatie heeft ook waarden, samenkomend in een eigen organisatiecultuur. 'De manier waarop wij hier gewend zijn om de dingen te doen'.

Een positieve organisatiecultuur, gebaseerd op uitgesproken, breed gedeelde waarden, kan veel bijdragen aan het bedrijfsresultaat, de publieke waardering voor de organisatie, aan het werkplezier en de prestaties van de medewerkers.

Vooral hoogopgeleide millennials vinden het belangrijk om vanuit gedeelde waarden te werken. Zeker bij hen valt hun persoonlijke identiteit samen met het uitvoeren van betekenisvol werk. Als de dagelijkse manier van samenwerken in jullie bedrijf nog niet aansluit bij het doel, missen zij de connectie met het bedrijf.

Aan de slag met jullie organisatiewaarden

Zoals elke medewerker bijdraagt aan de huidige organisatiecultuur en waarden is het belangrijk om ook elk teamlid vanaf het begin te betrekken bij de verandering daarvan, bij het waarom, hoe en wat. Ieder bedrijf en ieder team is anders, daarom start een werksessie met het bepalen van jullie motieven voor verandering.   

In die route staan de volgende vragen centraal:

 • Wat zijn onze persoonlijke waarden, onze huidige organisatiewaarden en onze gewenste organisatiewaarden?
 • Hoe zijn die te herkennen in onze huidige cultuur en ons teamwerk?
 • Welke gevolgen hebben onze gewenste waarden en cultuur voor ons teamwerk?
 • Hoe kunnen we teamwerk gebruiken om onze waarden te realiseren?
 • Hoe kunnen we daaraan werken, welke knoppen en hendels hebben we om in ons teamwerk aan onze waarden te werken?
 • Met welke acties - specifiek in onze organisatie en voor ons team - bedienen we die knoppen optimaal?

Een bedrijf dat bijvoorbeeld 'zegt' dat het een 'lerende organisatie' wil zijn, kan dat bijvoorbeeld in de praktijk brengen door medewerkers te stimuleren om nieuwe manieren van werken uit te proberen en door snel te reageren op veelbelovende ideeën van medewerkers.

Barrett Values model, CTT en andere 'tools'

Om jullie huidige en gewenste waarden zichtbaar te maken en door te vertalen naar anders samenwerken, maken we in onze 2- of 3-daagse werksessies gebruik van verschillende methodes en werkvormen. We gebruiken het werkmateriaal en de ‘Cultural Transformation Tools’ (CTT) van Barrett Values Centre. Wij zijn formeel Barrett Values Centre CCT 1 en 2 gecertificeerd consultant en de Nederlandse co-founder van het officiële BE/NL-netwerk van Barrett-consultants.

Het Barrett Model wordt wereldwijd gebruikt door (non)profit organisaties en hun leiders om hun waarden te meten en te ontwikkelen. Toepassing zorgt voor een helder traject dat stapsgewijs leidt tot een inspirerende bedrijfscultuur als integraal onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling en organisatiestrategie.

Om de gewenste waarden vloeiend om te zetten naar acties, pakken we door met elementen uit ons AmbitionLab,  Belbin teamrollen en Investors in People. Ook deze werkwijzen hebben hun meerwaarde in de praktijk ruimschoots bewezen.

Met de uitkomsten creëren we samen met jullie schakels en zichtlijnen tussen het waarom, hoe en wat van jullie gedeelde waarden, die op hun beurt zorgen voor een gedeelde focus, doelgerichtheid en meer flexibiliteit in acties.

Hoe verloopt een werksessie?

 • Deelnemers: 3 tot 10, tenzij anders afgesproken
 • Een  krachtig voorgesprek
 • Werksessies van 2 tot 3 dagdelen waarin de volgende punten aan bod komen: inventarisatie en analyse, oplossingsroute en kernelementen, de meetlat voor succes en kansrijke acties
 • 5 werkdagen na afloop ontvangen jullie van ons een verslag met de kernpunten uit de werksessies
 • Nabespreking (desgewenst)

Kosten

Je volgt deze werksessie met 3 tot 10 collega's. De kosten zijn € 1.950,- tot 6 personen met een maximum van € 2.450,- voor 10 personen voor 2 dagdelen en € 2.550,- tot 6 personen en met een maximum van € 2.950,- voor 10 personen voor 3 dagdelen.

Alle bedragen zijn exclusief btw en eventuele kosten voor de accommodatie. Als CRKBO geaccrediteerde opleiders kunnen wij deze training ook btw-vrij aanbieden.

 

Wij kunnen de werksessie in-company verzorgen, op een andere locatie van jullie voorkeur of bij ons in Gebouw 88 in Tilburg.

 

Neem vrijblijvend contact op