Teamwerk Scan Onderwijsteams

Teamwerk Scan voor Onderwijsteams

 

Koning, keizer, admiraal in je eigen klaslokaal? Das war einmal

Juist in het onderwijs wordt samenwerken steeds belangrijk. Want haast elke grote uitdaging - van onderwijsvernieuwing tot werkdrukverlaging - vraagt om goed samenwerken. En dat is best lastig, want het docentschap is nog steeds een overwegend solistisch beroep. Goed samenwerken moet je leren. Dat kost tijd en moeite vóór het iets oplevert. En jullie hebben het allemaal al zo druk.

Even de tijd nemen voor elkaar. Ervaringen delen. Elkaar advies geven. Stoom afblazen. Goed teamwerk kan ook veel extra werkplezier en motivatie opleveren. Ervoor zorgen dat mensen graag hier (komen) werken.

Weet u hoe het met de samenwerking op úw school is gesteld? Zoeken collega’s elkaar op als ze het zelf niet meer weten? Weten ze elkaar te vinden? Of zitten mensen hoog en droog op hun eigen eilandjes?

Hebben ze een gedeeld beeld van de toekomst? En hoe denken de teamleden hierover?

Onze Teamwerk Scan voor Onderwijsteams geeft antwoord op deze en veel andere vragen over de kwaliteit van jullie teamwerk. Hierdoor krijgen u en uw collega's inzicht in de samenwerking bij u op school, in uw afdelingteam of academie. En hoe u samen deze mogelijk kunt verbeteren.

 

adult african agenda 1089556

Wat weten wij hiervan?

Al bijna twintig jaar helpen wij vanuit Investeren in Mensen schoolbesturen, directies en teams bij het doelgericht en succesvol verbeteren van hun interne samenwerking. Van basisonderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs. In de loop der tijd en tot op de dag van vandaag spraken en spreken wij hiervoor met honderden docenten, bestuurders, schoolleiders en ondersteuners in alle onderwijstypen in vrijwel elke regio. Wij kennen de vraagstukken en begrijpen hoe het in het onderwijs 'werkt'.

Benieuwd hoe wij onze kennis en ervaring voor u en uw team kunnen inzetten in de Teamwerk Scan?

 

Neem vrijblijvend contact op

 

Onderzoek, rapportage en advies

Om een goed advies te kunnen geven over de samenwerking op uw school, doen wij grondig onderzoek. Dit gebeurt door middel van individuele, vertrouwelijke, vraaggesprekken met leidinggevenden, docenten en soms ook andere personeelsleden.

De hamvraag tijdens deze interviews: 

Hoe wordt de samenwerking door de teamleden nú ervaren?

Wat levert de Teamwerk Scan op?

  • Een deskundig team kijkt met andere ogen naar de kwaliteit van de samenwerking in uw school, academie of team.
  • De leiding en een groot deel van de medewerkers krijgt de gelegenheid hier zich vrijuit over uit te spreken.
  • U krijgt de beschikking over een duidelijk en goed onderbouwd rapport over hoe u en uw collega’s de huidige samenwerking ervaren.
  • Het verslag bevat concrete aanbevelingen over de zone van naaste ontwikkeling in het teamwerk.
  • Het rapport laat zien hoe een school of team nu scoort en waar naartoe gegroeid kan worden.

 

Vanuit de honderden gesprekken die wij hebben gevoerd op scholen, academies en hogescholen komen wij snel tot de kern. In de praktijk blijkt dat de Teamwerk Scan Onderwijsteams voor veel teams een fijne basis voor verdere samenwerking.  

Ook aan de slag met de Teamwerk Scan voor Onderwijsteams?

 

Neem vrijblijvend contact op

 

Teamwerk Scan voor Onderwijsteams

Wat is het?

Een praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking in uw school, academie of (afdelings)team, opgevolgd met een gedetailleerd rapport en concrete adviezen, vanuit een duidelijk werk-en denkkader.

Herkomst?

In de jaren negentig waaide de filosofie van Investors in People over vanuit Engeland. Hierin ligt de focus op de ontwikkeling en prestatieverbetering bij mens, team en organisatie. De Teamwerk Scan van Investeren in Mensen is inhoudelijk gebaseerd op deze filosofie en de bijbehorende aanpak.

Wij waren de vaste samenwerkingspartner van Investors in People Nederland (IiP NL) van 2001 tot 2018 voor het onderwijs en hielpen tientallen scholen om formeel erkend Investor in People te worden. In 2019 is IiP NL als zelfstandige organisatie gestopt. 

Uitgangspunten

Wil je weten hoe goed in een team wordt samengewerkt? Onderzoek het dan daar ter plekke en práát daarover met de mensen die daar werken. Een aantal gesprekken met sleutelfiguren zegt veel meer dan een enquête. Veldonderzoek boven onderzoek naar plannen en documenten.

Voor een goede samenwerking is een ondersteunende omgeving heel belangrijk. Veel gedrag wordt gestimuleerd of juist belemmerd door structuren, proceduers en (in)formele afspraken. Breng dus in kaart hoe het teamwerk eruit ziet vanuit de ervaring en beleving van mensen.

Lever een rapport en geef adviezen waarmee mensen zelf vooruit kunnen. Als ze beter samen zouden kunnen werken, zullen teamleden moeten weten:

  • Waarom ze (beter) samen zouden moeten werken
  • Hoe ze beter samen kunnen werken.
  • Wat ze kunnen doen om hier beweging in te krijgen

Werk- en denkkader Teamwerk Scan & Investeren in Mensen

Om de samenwerking én groeimogelijkheden van jullie team in kaart te brengen, maken wij gebruik van een vast werk- en denkkader. Dit kader heeft een stevige basis in het Investors in People-gedachtegoed. Wij hebben dit verder ontwikkeld en aangepast voor het onderwijs. 

Waarom:

Wij weten waarom we 'bestaan' en welke doelen we nastreven.Afbeelding zonder cijfers

               Afbeelding Pijl  Waarom/ambities in teamwerk

Wij weten waarom en waarvoor goed teamwerk

voor ons en ons succes het verschil kan maken.

              Afbeelding Pijl Hoe

Wij weten hoe goed teamwerk 'werkt', welke

werkterreinen specifiek voor ons het belangrijkst zijn

en welke verbetering we daar willen bereiken.

             Afbeelding Pijl Wat

Ons team weet welke acties daarvoor nodig zijn

en wat wij daarvoor willen ondernemen.

 

            Afbeelding Pijl Zichtlijnen

We zien in ons teamwerk het verband tussen tussen het waarom, hoe en wat: we zijn eigenaarschap, doelgericht en flexibel in onze aanpak.

 

Feedback op drie deelthema's en vier niveaus

Elk van de negen werkterreinen is onderverdeeld in drie deelthema's en vier niveaus. Het meest linkse is het minimum voor behoorlijk teamwerk. De andere kunnen worden gezien als zones van naaste ontwikkeling in het teamwerk. In de vraaggesprekken gaan we voor elk deelthema bij de leiding en de teamleden na welke uitspraken en niveau van teamwerk nu bij hen past en wat ze zouden willen.

 

Afbeelding competenties 06 12 2019

 

Conclusies & aanbevelingen

Elk traject eindigt met concrete conclusies en aanbevelingen over jullie samenwerking. Vanuit jullie ambities bepalen jullie zélf met welk niveau je tevreden bent. Of waar je naartoe gaat werken. Het is pas definitief als een ruime meerderheid deze ambitie bevestigt.

Wij snijden de manier waarop wij de Teamwerk Scan gebruiken toe op jullie vraagstelling en combineren die desgewenst (modulair) met andere aanpakken, zoals AmbitionLab en Samenwerken vanuit gedeelde waarden en Samenwerken vanuit Teamrollen (Belbin).

 

Praktische informatie

Doorlooptijd en kosten zijn afhankelijk van de omvang van het team. Wilt u meer weten over onze Teamwerk Scan voor Onderwijsteams?

 

Neem vrijblijvend contact op